, SKORZĘCIN
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin Ośrodka

 1. Strona główna
 2. O nas
 3. Regulamin Ośrodka

Regulamin rezerwacji i wynajmu pokoi i domków Letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym „KAMA” w Skorzęcinie.

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rezerwacji i wynajmu domków letniskowych i pokoi. W momencie dokonania rezerwacji (wpłaty 50% zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą. W przypadku pobytów weekendowych wpłatę należy uiścić w całości (100%) przelewem z góry. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefonicznie lub mailowo) należy potwierdzić wpłacając na konto: 59 1090 1346 0000 0001 2042 2217 Biuro Turystyczne Kama Karolina Gronek ul. Wierzbięcice 53/6 61-547 Poznań* daną kwotę. Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.
 2. W przypadku całkowitej rezygnacji Wynajmującego z pobytu, z przyczyn niezależnych od Ośrodka, zadatek oraz zapłata za pobyt weekendowe nie podlega zwrotowi. Możliwa jest zmiana terminu rezerwacji przez Wynajmującego tylko po uzgodnieniu z Ośrodkiem, przy uwzględnieniu wolnych miejsc.
 3. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 11:00, pobyt po wyznaczonym czasie skutkuje naliczeniem klientowi dodatkowej opłaty- 50 zł za każdą rozpoczęta godzinę po godzinie wymeldowania. Jeśli pobyt klienta bez zgłoszenia na Recepcji- przedłuży się do godziny 16 .00 w dniu wykwaterowania – klient zostanie obciążony opłatą za kolejną całą dobę wg zajmowanego pokoju/domku.
 4. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem, jeżeli godzina przyjazdu jest późniejsza niż 18.00. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Wynajmujący zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Właściciela lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.
 5. Wynajmujący zobowiązany jest w dniu przyjazdu do uregulowania całej należności za pobyt, nawet jeśli z przyczyn niezależnych od Właściciela, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu, lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.).
 6. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać Domku Letniskowego/pokoju w podnajem innym osobom. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku Letniskowego/pokoju (bez zgody i wiedzy właściciela/recepcji lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. Widoczne na stronie internetowej zdjęcia mają jedynie charakter informacyjny, dlatego nie należy spodziewać się ulokowania w konkretnym pomieszczeniu.
 7. Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków Letniskowych/pokoi nie obejmuje ubezpieczenia. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego pobytu, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Wynajmujący po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek Letniskowy/pokój, tzn. sprawdzić stan mebli, okien i pozostałych urządzeń znajdujących się w Domku Letniskowym/pokoju jak również stan sanitarno - higieniczny. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem pod regulaminem.
 8. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłaszać natychmiast do Właściciela lub w Recepcji. Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego Domku Letniskowego/pokoju, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.
 9. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku Letniskowym/pokoju w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt- opłacony gotówką.
 10.  W Domku Letniskowym i pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (kara 500 zł). W przypadku zgubienia klucza- opłata wynosi 100 zł.
 11. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym specjalnie do tego celu miejscu lub innym wskazanym przez Właściciela. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenie ośrodka.
 12. W przypadku, gdy Wynajmujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku/pokoju i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 13. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, obowiązującej od godziny 22:00 do 7:00, Właściciel lub osoba odpowiedzialna za klucze zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, ochrony-Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. W trakcie ciszy nocnej brama główna jest zamknięta. Otwarta pozostaje bramka wejściowa, przyjazdy i wyjazdy w w/w godzinach należy indywidualnie uzgadniać z recepcją Ośrodka.
 14. Przebywający na terenie ośrodka winien przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a w szczególności zabrania się:
 • używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, wnoszenia do Domku Letniskowego łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu, rozpalania ogniska oraz używania otwartego ognia poza miejscem do tego przeznaczonym, używania i posługiwania się bronią sportową oraz pneumatyczną (np. wiatrówka), używania sprzętu grającego podczas ciszy nocnej, jeżdżenia quadami na terenie Ośrodka.
 1. Wynajmujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku Letniskowym/pokoju. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Wynajmujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu.
 2. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w Domku Letniskowym, a także do zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w kwocie- 100 zł/domek/pokój tytułem końcowego sprzątania Domku Letniskowego.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu (chyba, że ustalono inaczej).
 4.  Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu.
 5.  Akceptujemy pobyt zwierząt na terenie Ośrodka pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu podczas rezerwacji, oraz że nie będą zagrażały i przeszkadzały osobom mieszkającym w pobliżu. Wszelkie szkody spowodowane przez zwierzęta ponosi ich właściciel, tj. Wynajmujący.
 6. Prawem właściwym dla niniejszego regulaminu będzie prawo polskie. Ewentualne spory pomiędzy Właścicielem a Wynajmującym rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela.

WYNAJMUJĄCY OŚRODEK

Domki i pokoje

Pokój 2os

Dysponujemy 21 pokojami 2-os, 2+1, 2+2 i apartamentami z tv i łazienką w ogrzewanym pensjonacie. Na terenie ośrodka znajduje się jadalnia-restauracja ...

Szczegóły pokoju

Pokój 2os

 • Maks. osób: 2
Pokój 2+1

Dysponujemy 21 pokojami 2-os, 2+1, 2+2 i apartamentami z tv i łazienką w ogrzewanym pensjonacie. Na terenie ośrodka znajduje się jadalnia-restauracja ...

Szczegóły pokoju

Pokój 2+1

 • Maks. osób: 2
Pokój 2+2

Dysponujemy 21 pokojami 2-os, 2+1, 2+2 i apartamentami z tv i łazienką w ogrzewanym pensjonacie. Na terenie ośrodka znajduje się jadalnia-restauracja ...

Szczegóły pokoju

Pokój 2+2

 • Maks. osób: 2
Apartament 2 pokojowy

Dysponujemy 21 pokojami 2-os, 2+1, 2+2 i apartamentami z tv i łazienką w ogrzewanym pensjonacie. Na terenie ośrodka znajduje się jadalnia-restauracja ...

Szczegóły pokoju

Apartament 2 pokojowy

 • Maks. osób: 2
Domek 2 pokojowy comfort

Dysponujemy 10 domkami campingowymi murowanymi  typu comfort 5/6- pow. ok. 30 m2 osobowymi z pełnym węzłem sanitarnym, aneksem kuchennym ...

Szczegóły pokoju

Domek 2 pokojowy comfort

 • Metraż: 30m2
 • Maks. osób: 6
Domek 2 pokojowy lux

Dysponujemy 2 domkami 2 pokojowymi typu lux o pow. ok. 45 i 55 m2. Na terenie ośrodka znajduje się jadalnia-restauracja, sala klubowo-konferencyjna ...

Szczegóły pokoju

Domek 2 pokojowy lux

 • Metraż: 50m2
 • Maks. osób: 7
Zobacz wszystkie

AL. KSIĘZYCOWA 16
62-215 SKORZĘCIN, Polska

Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij